پروژه عایق بندی استخر کشاورزی جناب ذیلاب پور

به سفارش جناب ذیلاب پور ، استخر کشاورزی واقع در اقلید استان فارس تحت پوشش ورق های ژئوممبران ۳ لایه شرکت آرا پلیمر قرار گرفت .

در این پروژه ۲۲۰۰ متر مربع ورق ژئوممبران استفاده شده است .

هدف اصلای از این عایق بندی ، ذخیره سازی آب برای مصارف کشاورزی میباشد .

با تشکر از جناب ذیلاب پور جهت انتخاب ورق ژئوممبران ما